Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności zgodną z Europejskim Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Są to dokładne informacje dla Państwa, kto jest
administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza firma zabezpiecza Państwa dane
osobowe, jakie dane są zbierane i w jakim celu. Zaznaczamy również jakie przysługują Państwu
prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się
w przypadku pytań lub wątpliwości.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo
skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania?

Administratorem Państwa danych jest AGDO Agnieszka Dobrzyńska z siedzibą 20-209
Lublin, ul. Mełgiewska 2
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą
mailową na adres biuro@agdo.lublin.pl

2. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dwie główne kategorie danych: dane handlowe osobowe i dane firmowe.
Dane handlowe osobowe służą nam tylko i wyłącznie do kontaktów handlowych / biznesowych
oraz na potrzeby mailingu, który wysyłamy z informacjami aktualizującymi w zakresie
funkcjonowania biura i informacji ogólnych prawno – podatkowych.
Dane handlowe osobowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– mail,
– imię i nazwisko (jeżeli zostało nam przekazane),
– stanowisko / dział (jeżeli zostało nam przekazane),
– numer telefonu (jeżeli został nam przekazany),
– dodatkowe informację odnośnie zastępstwa / nieobecności, zrealizowanych projektów,
interesujących tematów szkoleniowych itp. (jeżeli zostało nam przekazane).

Dane firmowe służą nam do celów jak dane handlowe osobowe, oraz do wystawiana faktur.
Dane są nam przekazywane przez Klientów, dla których już realizujemy nasze usługi i tylko te
firmy w naszej bazie mają te dane uzupełnione.

Dane firmowe, które zbieramy w naszej bazie to:
– pełna nazwa firmy,
– adres,
– NIP,
– numer telefonu,
– adres strony internetowej.

3. Komu udostępniamy Państwa dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom
gospodarczym.

Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to
uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzamy do momentu odwołania zgody przez Państwa, nie krócej niż w terminie
wymaganym przez przepisy prawa.

5. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych?

Macie Państwo prawo dostępu do danych – możecie uzyskać wgląd do swoich danych, uzyskać
informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących
Państwu na mocy RODO oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem
Państwa danych.

Macie Państwo prawo do sprostowania danych – zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia
przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w dowolnym momencie mogą
Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania jakiś określonych danych. Jeżeli zgłosicie
Państwo takie żądanie nie będziemy uwzględniać tych danych w prowadzonych przez nas
kontaktach handlowych.

Macie Państwo prawo do wypisania z bazy – w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać
wypisania się z naszego mailingu (nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji
handlowych od nas).

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Nasze bazy oraz sprzęt są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostępu ani
wglądu do bazy danych nie mają osoby nieupoważnione.

7. Zmiany w Polityce Prywatności.

W zależności od bieżących potrzeb i wymagań możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę
Prywatności.

Call Now Button